Sakerfalk

 

Sakerfalken eller Slagfalken som den også kaldes, er den anden største falk i verden kun overgået af Jagtfalken.

Sakerfalkens voksendragt er lys cremet på undersiden med mørke pletter, og en lidt mørkere brunlig overside. Fangere (rovfuglens fødder) og vokshud omkring næbet er gult. Ungfugledragten er generelt set mørkere end den voksne fugls, og fangere samt vokshud er blålige.

Sakerfalkens naturlige fødevalg er primært gnavere op til kaninstørrelsen, men tager også gerne fugle op til andestørrelsen. 

Denne fugl er udbredt i store dele af verden blandt andet Sydøsteuropa, Afrika, Asien og Kina. Her foretrækker den habitater med skovstepper, samt områder med skiftevis marker, enge og udyrkede arealer.

Sakerfalken yngler typisk første gang i 2-3 års alderen, hvor den ligger 3-5 æg. Parret er kun sammen en del af året, men de finder hinanden igen ved næste yngleperiode. Det er primært hunnen der ruger på æggene i de 30 dage der går inden de klækker. Efter ungerne er ude af ægget er de afhængige af forældrene ca. 45 dage, hvorefter de er flyvefærdige. De fleste unger bliver i nærheden af forældrene en periode endnu. 

Sakerfalken bygger ikke selv rede men benytter gerne gamle kragereder eller skraber et leje i sandet på en klippehylde.

Darwin

Darwin er vores 6 år gamle Slagfalke-han. Vi fik ham da han var 12 dage gammel. 

Darwin har fået en hård start på tilværelsen. Hans forældre blev, det år han kom til verdenen, forældre for første gang. Hunnen lagde tre æg som klækkede med nogle dages mellemrum. 

Darwins æg skulle vise sig at klække som det sidste, men mens han stadig lå i ægget, bestemt de to voksne fugle sig for, at det var for tidligt at påtage sig den store forældrerolle. De valgte at spiste Darwins to søskende! Med sådanne ”ravne”-forældre så Darwins fremtid noget dyster ud. 

Falkoneren besluttede sig for, at fjerne Darwin kort efter han klækkede og lægge ham i rugemaskine. Rugemaskinen blev Darwins rede de næste 12 dage, indtil vi fik ham.

Hele sin barndom har Darwin været i nærheden af mennesker, og har aldrig haft et forhold til andre falke. Dette lod dog ikke til at bekymre den lille falk, der synes at føle sig godt tilpas hos mennesker og slet ikke lod sig mærke med den nær død oplevelse, han havde haft som barn.

Tiden kom hvor han skulle til at flyve. Dette gik overraskende godt. Hans udgangspunkt var vores garageport, hvor han dagligt sad og spejdede ud over marker og skove. Som dagene gik, blev turene længere og længere, men troligt kom han hjem hver aften. Hjem til aftensmad og til sin lune rede. Selvom Darwin viste os stor tillid ved altid at komme tilbage, ville vi alligevel gerne have lidt styr på ham. Derfor bar han, på sine flyveture, altid en lille radiosender på kun 5 gram. På den måde vidste vi hele tiden, i hvilken retning han var. 

De lange flyveture og flyvekonkurrencerne med de vilde fugle har gjort, at Darwin idag er en meget dygtig og stærk flyver som behersker sin kunstart til fulde.

Subscribe to RSS - Sakerfalk