Skoletjeneste

 

 

EN HEL DAG MED NATURENS SUPERHEROES.

Tag din klasse med på en evolutionær rejse fra dyrenes opstandelse til nutidens skabninger. Historien fortælles gennem og via levende dyr.

Med denne heldags oplevelse får du og din klasse en ekstraordinær oplevelse i den naturhistoriske udviklingshistorie som i sent vil glemme.

Der vil med dagens 4 shows og fremvisninger være solid basis for stor viden sideløbende med fantastisk underholdning.

Eleverne vil ved ønske få udleveret spørgeskemaer der skal løses undervejs og opsamling vil foregå efter sidste show.

En hel dag med naturens superheroes

 

10.00: Udstilling åbner

10.30-11.00: Fantastiske fortællinger og oplevelser i Formidlerhjørne

11.30-12.00: Krible Krable Fremvisning der bringer os 400 millioner år tilbage i tiden, med insekter og spindlere

12.30-13.00: Krybdyr Fremvisning der tager os på krybdyrenes evolutionære rejse

13.30-14.00: Indendørs Rovfugleshow hvor alle sanser aktiveres

14.15-14.45: Udendørs Rovfugleshow med luftens sande helte.

15.30: Udstilling lukker

 

Der ligges op til man følger showet dagen igennem, men ønskes kortere forløb kan man også vælge de shows der tiltaler lige netop jeres klasse. 

Der er Cafe og Souveniersbutik på stedet. 

Man må gerne medbringe sin egen madpakke. 

 

Klasserne kan tage hele dagen eller bare brudstykker. Op til dem. Det fulde og mest fyldestgørende er den fulde dag.  Entre pr person er 90 kr.

Der vil desuden nu være en super fed håndboldgolfbane hvor eleverne kan battle mod hinanden og komme ud i naturen, bruge deres krafter og samtidig teste deres viden om dyr og dyrenes sanser. Adgang til denne bane kan købes for 30 kr pr. person

 

Ved bestilling eller spørgsmål ring på 96703037

 

 

 

Lærervejledning til det samlede forløb

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2020 af Bornholms Rovfugleshow. Materialet giver gennem oplevelser, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med mange forskellige emner i relation til besøget på Bornholms Rovfugleshow.

Formål
Formålet med materialet er at sætte fokus på rovfugle og andre dyr i den evolutionære rejse fra dinosaurtiden til nutiden, samt forhåbentlig at udbrede en fascination og bevaringslyst omkring disse fantastiske skabninger.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er fortrinsvis udarbejdet til skolernes 6.-8. klasse, men tilpasses til ønsket niveau.
Materialet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. 

Det overordnede tema er rovfugle. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene natur/teknik, biologi, naturfag, historie og dansk. Opgaver og aktiviteter er afstemt med undervisningsministeriets ”fælles mål”. 

De forskellige typer emner og opgaver støtter ligeledes op omkring kravet om ”undervisningsdifferentiering”.

Ofte bearbejdes emnet ”rovfugle” med meget fagspecifikke øjne – f.eks. rent biologisk. Vi har valgt at samkøre to ”spor” som hver især omhandler en vigtig vinkel på det overordnede tema. 

Det ene spor omhandler ”fuglenes tilpasning og sanser” – altså en biologisk vinkel.
Der er stor forskel på falke, ugler og andre fugles udviklede supersanser. Via sammenligning mellem arter og ikke mindst med menneskets formåen, ser vi på fuglenes tilpasning og specialisering.

Det andet spor omhandler ”mødet mellem menneske og natur” – altså en historisk og jagtorienteret vinkel.

Rovfugle og ugler indgår i mytologi og kulturhistorie fra næsten hele kloden.
Det menes at falkejagten kom til Europa i det 3.-4. århundrede e. kr.. I Asien kan jagtformen og handlen med falke dateres meget længere tilbage. Op igennem historien fik falkene stor betydning for udenrigspolitik, handel og diplomati.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Materialet indeholder målbare delopgaver. For at have et samlet mål med indsamling og bearbejdning af informationerne foreslår vi dog at slutproduktet bliver en lille avis - ”Ugleposten”. 

I denne kan indgå artikler, billeder, oplevelses-vurdering, fakta, eksperimenter, sjove oplevelser, opskrifter på ugle/rovfuglekasser og meget andet. Delelementer af undervisningsmaterialet kan naturligvis godt gennemføres enkeltvis og uden at afslutte med denne afrundende opsamling.

På næste side er den samlede plan for undervisningsforløbet beskrevet i overskrifter.
I lærervejledningen til hver enkelt opgave vil faglig relevans i forhold til undervisningsministeriets ”fælles mål” blive bekrevet.

Book jeres besøg på Bornholms Rovfuglesshow,  ring på 9679 3037

Har du spørgsmål til skoletjenesten, kan du skrive til os på info@bornholmsrovfugleshow.dk