Skoletjeneste

 

Der har været falkonerer over stort set hele verden - også i Danmark -  siden oldtiden, det er en tradition, der strækker sig flere tusind år tilbage i tiden. Oprindeligt var formålet jagt og prestige, men i Danmark bruges flyvningen med disse imponerende rovfugle i dag kun til formidling og jagttræning.

TUR 1.

Klassetrin: Anbefales til alle klassetrin
Deltagerantal: Min. 15 elever. 
Varighed: 1 time       
Mødested: I udstillingen - Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4.

Pris: 70 kr. pr. elev hvis i kommer til officel showtid. Ellers 80 kr pr elev

Ingen grubberabat på dette arrangement.
Betaling gennemføres ved udeblivelse fra show

Turbeskrivelse:
Selve formidlingsshowet varer ca. en time, hvor der vil blive fremvist og formidlet om ugler, høge, våger, falke, ørne og gribbe. Fuglenes sanser og naturlige jagtformer beskrives, og I mærker suset, når fuglene kommer helt tæt på. Enkelte elever får måske mulighed for at ”få en fugl på handsken”, og der fortælles om menneskets samspil med fuglene og naturen – før og nu.

En time før showet og en halv time efter showet er der åbent i udstillinger og café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra skoletjenesten.

Skoletjenesten ligger op til før under og efterarbejde omkring besøget på Bornholms Rovfugleshow og arbejdsopgaver kan downloades gratis fra vores hjemmeside, eller købes for en beskeden pris på stedet på dagen. Der er mulighed for at spise madpakke i området.

Dette arrangement er også åbent for almindeligt besøgende på Bornholms Rovfugleshow.

TUR 2.

Klassetrin: Alle - tilpasses efter alder
Deltagerantal: Min.15 elever og højst 56 elever  - 2 klasser. ved færre elever betaler man for 15 elever
Varighed: 2,5 timer       
Mødested: I udstillingen - Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4

Pris: 90 kr. pr. elev  

Ingen grupperabat på dette arrangement.

Betaling gennemføres ved udeblivelse fra Show

Turbeskrivelse:
Denne oplevelse henvender sig specielt til skolegrupper og der er i denne oplevelse ikke åbent for almindelige turister, men kun for forudbestilte skoleklasser.

I selve formidlingsshowet vil vi formidle om ugler, høge, ørne m.fl. samt opleve disse fugle på helt tæt hold og blive klogere på deres sanser og jagtteknikker. Nogle af eleverne bliver inddraget i træningen af fuglene, og alle elever får opgaver på stedet, som er udviklet ud fra undervisningsministeriets 'fælles mål' - blandt andet dissekerer vi fuglenes foder (rotter, mus og kyllinger) og kigger på fugleskeletter, gylp osv. 

En time før showet og en halv time efter showet er der åbent i udstillinger og café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra skoletjenesten.

Skoletjenesten lægger op til før- under- og efterarbejde omkring, besøget på Bornholms Rovfugleshow - arbejdsopgaver kan downloades gratis fra vores hjemmeside, eller købes for en beskeden pris på stedet på dagen.

Der er mulighed for at spise madpakke i området.

 

Lærervejledning til det samlede forløb

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2011 af Bornholms Rovfugleshow. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med mange forskellige emner i relation til besøget på Bornholms Rovfugleshow.

Formål
Formålet med materialet er at sætte fokus på rovfugle, samt forhåbentlig at udbrede en fascination og bevaringslyst omkring disse fantastiske skabninger.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er fortrinsvis udarbejdet til skolernes 6.-8. klasse.
Materialet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. 

Det overordnede tema er rovfugle. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene natur/teknik, biologi, naturfag, historie og dansk. Opgaver og aktiviteter er afstemt med undervisningsministeriets ”fælles mål”. 

De forskellige typer emner og opgaver støtter ligeledes op omkring kravet om ”undervisningsdifferentiering”.

Ofte bearbejdes emnet ”rovfugle” med meget fagspecifikke øjne – f.eks. rent biologisk. Vi har valgt at samkøre to ”spor” som hver især omhandler en vigtig vinkel på det overordnede tema. 

Det ene spor omhandler ”fuglenes tilpasning og sanser” – altså en biologisk vinkel.
Der er stor forskel på falke, ugler og andre fugles udviklede supersanser. Via sammenligning mellem arter og ikke mindst med menneskets formåen, ser vi på fuglenes tilpasning og specialisering.

Det andet spor omhandler ”mødet mellem menneske og natur” – altså en historisk og jagtorienteret vinkel.

Rovfugle og ugler indgår i mytologi og kulturhistorie fra næsten hele kloden.
Det menes at falkejagten kom til Europa i det 3.-4. århundrede e. kr.. I Asien kan jagtformen og handlen med falke dateres meget længere tilbage. Op igennem historien fik falkene stor betydning for udenrigspolitik, handel og diplomati.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Materialet indeholder målbare delopgaver. For at have et samlet mål med indsamling og bearbejdning af informationerne foreslår vi dog at slutproduktet bliver en lille avis - ”Ugleposten”. 

I denne kan indgå artikler, billeder, oplevelses-vurdering, fakta, eksperimenter, sjove oplevelser, opskrifter på ugle/rovfuglekasser og meget andet. Delelementer af undervisningsmaterialet kan naturligvis godt gennemføres enkeltvis og uden at afslutte med denne afrundende opsamling.

På næste side er den samlede plan for undervisningsforløbet beskrevet i overskrifter.
I lærervejledningen til hver enkelt opgave vil faglig relevans i forhold til undervisningsministeriets ”tælles mål” blive bekrevet.

Book jeres besøg på Bornholms Rovfuglesshow,  ring på 9679 3037

Har du spørgsmål til skoletjenesten, kan du skrive til os på info@bornholmsrovfugleshow.dk