Rovfugle og ugle kasser

Øvelse: byg og opsæt rovfugle eller uglekasser
Både rovfugle og ugler har brug for en hjælpende hånd. Det er desværre ikke alle arter vi kan lokke til at bo i kunstige redekasser. En del rovfuglearter foretrækker f.eks. også at bygge store åbne reder højt oppe i træerne. Men nogle arter kan vi dog være heldige at få til at yngle tæt på os.

Ikke nok med at vi hjælper dem med at finde et sted at yngle – vi får også mulighed for at få lidt indsigt i deres verden. Et godt projekt for klassen - som I kan følge i flere år.

Måske skal kasserne sættes op et stille sted på skolen – måske skal I spørge om der er nogen forældre som har lyst til at få kasserne sat op.

Sådan gør I
1) Start med at læse om hvilke arter som kan bo i kasser og hvilke krav de stiller til omgivelserne. Det kan I gøre på internettet.

2) Derefter må I undersøge om skolen, eller nogle forældre har områder hvor det kunne tænkes at nogle af disse arter kan bo og yngle.

3) Når I har fundet ud af hvilke arter der skal bygges kasser til, skal I gå ind på nedenstående link og se hvordan man bygger og opsætter rovfugle og uglekasser.

4) Når der er flyttet fugle ind i kassen kan I lave observationer på hvornår ynglesæsonen begynder, hvor ofte forældrene kommer med mad osv. – Hvis I kan finde gylp i nærheden af kassen, kan I undersøge det og finde ud af hvad de spiser. Pas altid på at I ikke forstyrrer fuglene!!!

http://www.tytoalba.dk/redekasser/sloerugle/
Her kan du se hvordan du bygger og opsætter kasser til slørugle, kirkeugle, natugle og storhornugle. Samt læse om de enkelte arter.

http://www.uglekasse.dk/
Her kan du se hvordan du bygger og opsætter kasser til natugle og tårnfalk. Samt læse om disse arter.

http://www.dofsydvest.dk/BrugerSider/fuglekasser.htm
Her kan du se hvordan du bygger og opsætter en tårnfalkekasse.

http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=89
Her kan du se hvordan du bygger og opsætter kasser til perleugle, høgeugle, spurveugle, natugle, slagugle, slørugle, kirkeugle, tårnfalk og vandrefalk. Det er dog ikke sandsynligt at alle disse fugle er i dit lokalområde.