Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2011 af Bornholms Rovfugleshow.
Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med mange forskellige emner i relation til besøget på Bornholms Rovfugleshow.

Formål
Formålet med materialet er at sætte fokus på rovfugle, samt forhåbentlig at udbrede en fascination og bevaringslyst omkring disse fantastiske skabninger.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er fortrinsvis udarbejdet til skolernes 6.-8. klasse.
Materialet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed.
Det overordnede tema er rovfugle. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene natur/teknik, biologi, naturfag, historie og dansk. Opgaver og aktiviteter er afstemt med undervisningsministeriets ”fælles mål”.
De forskellige typer emner og opgaver støtter ligeledes op omkring kravet om ”undervisningsdifferentiering”.

Ofte bearbejdes emnet ”rovfugle” med meget fagspecifikke øjne – f.eks. rent biologisk.
Vi har valgt at samkøre to ”spor” som hver især omhandler en vigtig vinkel på det overordnede tema.
Det ene spor omhandler ”fuglenes tilpasning og sanser” – altså en biologisk vinkel.
Der er stor forskel på falke, ugler og andre fugles udviklede supersanser. Via sammenligning mellem arter og ikke mindst med menneskets formåen, ser vi på fuglenes tilpasning og specialisering.
Det andet spor omhandler ”mødet mellem menneske og natur” – altså en historisk og jagtorienteret vinkel.
Rovfugle og ugler indgår i mytologi og kulturhistorie fra næsten hele kloden.
Det menes at falkejagten kom til Europa i det 3.-4. århundrede e. kr.. I Asien kan jagtformen og handlen med falke dateres meget længere tilbage. Op igennem historien fik falkene stor betydning for udenrigspolitik, handel og diplomati.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Materialet indeholder målbare delopgaver. For at have et samlet mål med indsamling og bearbejdning af informationerne foreslår vi dog at slutproduktet bliver en lille avis - ”Ugleposten”.
I denne kan indgå artikler, billeder, oplevelses-vurdering, fakta, eksperimenter, sjove oplevelser, opskrifter på ugle/rovfuglekasser og meget andet.
Delelementer af undervisningsmaterialet kan naturligvis godt gennemføres enkeltvis og uden at afslutte med denne afrundende opsamling.

På næste side er den samlede plan for undervisningsforløbet beskrevet i overskrifter.
I lærervejledningen til hver enkelt opgave er faglig relevans i forhold til undervisningsministeriets ”fælles mål” bekrevet.