Hvidhovedet Havørn

Udefinereret

Den hvidhovedede havørn er en meget stor ørn med relativt kort hale, brede vinger og et stort kraftigt næb. Den voksne fugl har helt hvidt hoved og helt hvid hale, gult næb og fødder og en lys gråbrun krop.

 

Ungfuglen derimod er meget mørkebrun og har ikke de karakteristiske hvide markeringer. Næbbet er også næsten mørkt. De hvide markeringer samt det gule næb begynder først at dukke op når fuglen begynder at blive kønsmoden i 4-5 års alderen.

 

Hunnen lægger ofte 1-3 æg, som hun ruger på i 42-45 dage. ungerne bliver ofte hos forældrene til de er 4-5 måneder. Reden finder man ofte i træer elle på klippehylder.

 

Den hvidhovedet havørn lever af fisk og andefugle, men er ikke for fin til at tage et ådsel, hvis der er mulighed for det. De er i stand til at trække en fisk op af vandet, der har samme vægt som dem selv.

 

Denne ørn er udbredt i hele Nordamerika og holder til ved kystområder, store søer og floder.