Gåsegrib

 

Gåsegribben er en enormt stor grib, den er sågar større end de fleste ørne. Den lever udelukkende af kadavere. Primært middelstore og store pattedyr, men ved mangel på føde kan den også tage fugle og fisk.

Gåsegribben har lange meget brede vinger, en kort hale, og i flugt et meget lidt fremtrædende hoved. Ungfugledragten er betydeligt lysere end de voksnes. De unge fugle går igennem 3 forskellige stadier af fjerdragt inden de skifter helt til den voksne. De voksne har tydelig kontrast mellem mørke svingfjer og lyse vingedækfjer. De har desuden næsten helt hvide bånd på undersiden af vingen, 

Gåsegribben lever i store dele af verden, hele vejen fra Afrika til Sydøsteuropa, Spanien og Rusland. Den lever helst i områder med klipper til reden, rigeligt med føde samt mulighed for termiske opvinde.

Gåsegribben yngler helst på klippehylder og gerne i små eller store kolonier fra 2 par op til 100. Den yngler første gang i 4-5 års alderen og parret holder sammen år efter år.

Dansk
Art: