Skønne Unger

Vores skønne laplandsugleunge følger nysgerrigt med i dagligdagen hos os.

Den er meget livlig og er gerne med i vores børns leg.

Ny viden om Arnager

Vidste du der for mange år siden lå et falkeleje ved Arnager.?

Det har Naturvejlederen på Bornholms Rovfugleshow fundet ud af.

EXTRA EXTRA

Den 4/7 og den 11/7 er der

Familiedage på Bornholms Rovfugleshow

Tema: ”Natur og mennesker i samspil”

åbent hele dagen med shows og formidling fra både stedets egne folk og indbudte gæster

åbne boder, mad fra åben grill, salg af bornholmske produkter,

aktiviteter for hele familien – lige fra ponytræk til snapseurte-tur.

Se program her på hjemmesiden snarest!

 

Bag kulisserne på Bornholms Rovfugleshow

Der trænes fugle – og elever!!!

I takt med at Bornholms Rovfugleshow udvikler sig og vokser – vokser også antallet af medarbejdere. Med et stigende besøgstal, flere børn i skoletjenesten og ikke mindst en masse fugle som skal passes og trænes – er Rovfugleshowet også blevet et fast praktiksted for elever på dyrepasseruddannelsen.

Dyrepasseruddannelsen tager typisk 3 år og 8 måneder. I løbet af den tid skal eleverne ud i praktik tre gange. Som ved så mange andre uddannelser er det svært at finde praktikplads – og manglende praktik kan derfor blive stopklods for mange elever.

På Bornholms Rovfugleshow har man gennem nogle år tilbudt praktikplads til dyrepasserelever. Dette sker i samarbejde med uddannelsesstederne i Roskilde og Kolding. Igen i denne sæson er der ansat to elever. Det drejer sig om Marie Louise som er halvvejs i sin uddannelse og tidligere har arbejdet med heste. Og Martin som også arbejdede på Rovfugleshowet sidste år og nu er startet som elev.

 

En anderledes arbejdsplads

Arbejdet som dyrepasserelev vil for mange nok virke meget sært. Det er trods alt ikke hvem som helst som dagligt fjerner indvolde fra rotter, kaniner og diverse fjerkræ. – For så efterfølgende at bruge de rensede kroppe til træning af rovfugle, ugler og gribbe. Fodringen foregår nemlig så vidt muligt som en del af den daglige træning. Her skal fuglene lære at ”flyve til handsken” – altså komme tilbage til falkoneren, som lokker med mad. Efterhånden som eleverne bliver mere og mere erfarne får de i højere grad ansvaret for træning af fuglene.

I det daglige program indgår også renholdelse af volierer, fyldning af vandtrug samt vedligeholdelse af grej og udstyr.

Som elev på Bornholms Rovfugleshow skal man også selv trænes - nemlig i at formidle.

Det er jo det som er kerneydelsen på stedet. Derfor inddrages eleverne også i skoletjeneste-aktiviteter, aktiviteter til gæsterne før selve showet og ikke mindst fortælling ved showet.

 

Når andet end fugle flyver fra reden

Foruden de to nuværende elever, har der tidligere været 4 elever og 2 kortere praktikforhold på Rovfugleshowet.

Det er altid en stor dag når ”ungerne forlader reden”. Og det var da også en spændt falkoner, Louise Kirkelund Ramstrup, som i marts måned rejste til Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde da eleven Christian dimitterede. Og da han fik karakteren 12 for sit speciale om Rovfugle – var det en stolt Louise (som selv er uddannet dyrepasser) der lykønskede den nybagte dyrepasser.

 

 

 

Træning af vores unge havørn Zeus

Så er foråret endelig kommet og som altid er der travlt med træning af alle fuglene her på Bornholms Rovfugleshow.

På billedet nedenfor ses vores nye dyrepasserelev Marie Louise i fuld gang med træningen.

Sider